Roland Cabenda

Odensehuis Mensenhuis

Ieder mens krijgt bij geboorte een aantal talenten mee. In het ontwikkelingsproces, dat onze levensloop is, worden wij ons allengs van onze talenten bewust en gaan wij die gebruiken. Hierdoor bouwen wij een vermogen aan kennen en kunnen op. Door dementie  raken wij dat vermogen niet kwijt; wel het beheer ervan, waardoor wij geleidelijk aan minder onze talenten gaan gebruiken. Wij …