Steun onze unieke activiteiten!

In 2024 bestaat het Odensehuis 15 jaar. In 2009 begonnen we als particulier initiatief, afhankelijk van donaties, fondsen en projectsubsidies. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een professioneel team met maar liefst 4 locaties. We voldoen aan de eisen van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en ontvangen de komende jaren structurele financiering van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we projectsubsidies voor specifieke activiteiten, van de stadsdelen en van fondsen.

Toch zijn uw donaties meer dan welkom, en zelfs nodig! Dankzij uw donaties kunnen we bijvoorbeeld extra (tijdelijke) activiteiten aanbieden, instrumenten of materialen voor creatieve activiteiten kopen of een kleine renovatie uitvoeren zoals bijvoorbeeld het vervangen van vloerdelen.
Waar de gemeente ons helpt om professionele ondersteuning te bieden aan iedereen die bij ons aanklopt, helpen uw donaties om onze eigenwijze, unieke benadering te verduurzamen.

Uw donatie

U kunt ons steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze bankrekening:
NL73 ABNA 04 2722 8956 t.n.v. Stichting Odensehuis Amsterdam
onder vermelding van ‘donatie’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Het Odensehuis kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Vragen? Bel of mail gerust: tel. 020-3374244 of finance@odensehuis.nl.

ANBI

Het Odensehuis staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 818426925. Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 34282244. Datum van oprichting: 29 augustus 2007.

U kunt hier onze ANBI publicatie downloaden (PDF formaat).

Doelstellingen

Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

  • Bevorderen van de kwaliteit van leven
  • Fysieke plek bieden voor mensen met dementie en hun naasten
  • Emancipatie van mensen met dementie
  • Stimuleren van transitie in de formele zorg
  • Empowerment