Comité van aanbeveling Odensehuis

 • Anne Rose Abendanon, visionair en trainer, commissielid Europese Interculturele Ouderenzorg
 • Anne-Mei Thé, hoogleraar Zorg en Dementie (UvA), initiatiefnemer Dementie Verhalenbank, Proeftuin Dementie en Werkvloer Centraal
 • Bert Schadé, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde, AMC Amsterdam
 • Dick Swaab, emeritus hoogleraar Neurobiologie, AMC, Universiteit van Amsterdam
 • Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, VU Amsterdam
 • Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
 • Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Nederlandse Patiënten Federatie (NPCF), oud-voorzitter van de Tweede Kamer
 • Louise Gunning, kroonlid van de SER, president-commissaris Schiphol Group
 • Marjan Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Philip Scheltens, directeur Alzheimercentrum VUmc, bestuurslid KNAW
 • Stella Braam, onderzoeksjournalist, directeur Stichting Onderzoeksjournalistiek Nederland
 • Heleen Dupuis, emeritus hoogleraar Medische Ethiek, lid raad van advies CPB
 • Cees Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media