job alert

Per direct zoekt het Odensehuis Amsterdam
een Kwartiermaker Oost / Zuidoost

 32 uur per week | CAO Sociaal Werk

 

Stichting Odensehuis realiseert Odensehuizen in Amsterdam. Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie, vrienden en buurtgenoten. Het Odensehuis is ván en vóór de mensen die er komen. Mét elkaar maken wij een Odensehuis.

Odensehuis Amsterdam bestaat uit meerdere locaties in diverse stadsdelen, een klein team van vaste medewerkers, een uitgebreid netwerk van zzp’ers en vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers zelf.

De Odensehuislocaties in de diverse stadsdelen geven elk een eigen invulling aan activiteiten en programma. Zo biedt Odensehuis in Zuidoost o.a. inloop met activiteiten in Buurthuis Holendrecht op donderdag, en gaat de Dementiekaravaan naar plekken waar senioren samenkomen om informatie met elkaar te delen. Sinds dit jaar trekt de Dementiekaravaan ook door stadsdeel Oost. Naast deze activiteiten en projecten zullen er in Zuidoost en Oost op meerdere plekken Odensehuis-inloop en -initiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met bestaande organisaties. 

Wat ga je doen?

De kwartiermaker onderhoudt en beweegt mee met het netwerk van de diverse organisaties in de Sociale Basis en ondersteuning of zorg voor mensen met dementie. Zowel de kennis vanuit de netwerken als de bezoeken van de Dementiekaravaan bieden aanknopingspunten om activiteiten vorm te geven in samenwerking met de wijk- en buurtbewoners, met hun behoeften als basis. Te denken valt aan het inrichten van een Odensehuis-initiatief of -dagdeel, eventueel in bestaande locaties.

Daarnaast wordt de /kwartiermaker verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie(-s in ontwikkeling) van het Odensehuis in Amsterdam Zuidoost en Oost. Dat betekent dat je zorg draagt voor een wervend en voldoende gevuld activiteitenprogramma dat in samenspraak met de deelnemers tot stand komt. Deelnemers zijn mensen met dementie, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten.

Het Odensehuis kenmerkt zich door het functioneren als een club of gemeenschap waarbij de deelnemers nauw betrokken zijn en worden bij alles wat het Odensehuis doet. Het kwartiermaken hiervan is de basis van jouw baan.

Wie zoeken we?

Voor Zuidoost en Oost zoeken we iemand die affiniteit heeft met, en kan aansluiten bij de bewoners van de respectievelijke stadsdelen en die oprechte verbindingen weet aan te gaan met de mensen en organisaties hier. Daarbij is het belangrijk om goed te luisteren en niet te oordelen, en daarnaast daadkracht te tonen wanneer dit nodig is.

We zoeken iemand die als kwartiermaker op pad gaat om plekken te vinden voor activiteiten van het Odensehuis en andere initiatieven, die het vergroten van het draagvlak hiervoor beheerst evenals professioneel netwerken en die ruimte geeft aan diverse stemmen en perspectieven.

Kortom: we zijn op zoek naar een warme, energieke en ondernemende persoonlijkheid die het gezicht wordt van het Odensehuis in Zuidoost en Oost. Iemand die in staat is mensen te binden en te boeien om zo werken aan een bloeiende en zinvolle plek voor mensen die in aanraking komen met dementie.

Taken van de kwartiermaker zijn:

 • Deelnemen aan diverse netwerkbijeenkomsten, zoals expertisenetwerk dementie, Platform Informele zorg en klankbordgroep van seniorenorganisaties,
 • Met welzijns- en zorgorganisaties praten om te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking, en vervolgens samenwerken om programma dan wel locatie in te richten,
 • Actuele ontwikkelingen op gebied van wetenschap en beleid rondom mensen met dementie bijhouden,
 • Informatie geven via de Dementiekaravaan en de bezoekers bij de locaties,
 • Met bewoners in gesprek gaan bij de Dementiekaravaan en op locatie

En verder:

 • Eerste aanspreekpunt voor iedereen die in aanraking komt met de locatie(‘s in ontwikkeling) van Odensehuis Zuidoost en Oost,
 • Informatie geven over wat het Odensehuis is en kan bieden en daar ook aan de buitenwereld bekendheid aan geven,
 • Initiatieven, wensen en verlangens van deelnemers herkennen, stimuleren en vertalen naar concrete activiteiten i.s.m. met de andere teamleden,
 • Zorgen voor een veilige en open sfeer,
 • Contacten onderhouden met relevante partijen in de buurten/stadsdelen,
 • Vrijwilligers weten te binden en aan te sturen,
 • Zorgen voor toegankelijke administratie en registratie.

Wat we bieden

Maatschappelijk belangrijk, bevredigend werk, met aardige, bevlogen mensen.

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, honorering conform schaal 8 cao Sociaal Werk (min. €2889,- max. €4040,-)

Het Odensehuis is een inclusieve organisatie, waarbinnen diverse stemmen en perspectieven een plek krijgen.

Interesse? Wij ontvangen de motivatiebrief en beknopt cv – gaarne zo spoedig mogelijk per mail t.a.v. Jaap Kemkes (interim-directeur).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures is niet gewenst

 

Print Friendly, PDF & Email