job alert

Per direct zoekt het Odensehuis Amsterdam
een projectleider
 /procesbegeleider
intern hercertificeringstraject keurmerk Sociaal Werk

 20 à 24 uur per week | aug tot medio nov 2022

 

Stichting Odensehuis realiseert Odense-community’ s in Amsterdam. Het Odensehuis bestaat uit informele gemeenschappen in verschillende Amsterdamse buurten voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie, vrienden en buurtgenoten. Juist als je te maken krijgt met dementie komen er allerlei vragen op je af. Over het verleden, het heden en de toekomst. Het Odensehuis biedt ruimte om in een omgeving waarin jij je veilig en begrepen voelt, ervaringen en informatie uit te wisselen en te ontdekken hoe jouw levensplezier vast te houden in een verwarrende tijd. Door samen muziek te maken, de natuur te verkennen, films te maken of gewoon door samen te eten en van gedachten te wisselen. Het Odensehuis is ván en vóór de mensen die er komen. Mét elkaar maken wij een Odensehuis.

Odensehuis Amsterdam bestaat uit meerdere locaties in diverse stadsdelen, een klein team van ca. 7 vaste medewerkers, een uitgebreid netwerk van zzp’ers en vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers zelf.

De Odensehuisgemeenschappen in de diverse stadsdelen geven elk een eigen invulling aan activiteiten en programma.

Wie zoeken we?   

Wij zijn per direct op zoek naar een Projectleider/Procesbegeleider traject Kwaliteit Odensehuis voor de ondersteuning en begeleiding van de directeur en medewerkers van het Odensehuis Amsterdam in het kwaliteitstraject voor hercertificering kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk (augustus-medio november 2022).

Thuiswerken is mogelijk. Fysieke beschikbaarheid is in ieder geval op de woensdagochtenden gewenst.

Stichting Odensehuis Amsterdam heeft na een audit voor certificering eind 2019 het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland toegekend gekregen. In de tweede helft van 2021 zou een nieuwe audit – nu voor hercertificering – plaatsvinden, deze heeft geen doorgang gevonden en is verplaatst naar begin november 2022.

Functie-inhoud

Directeur en medewerkers zullen samen en vanuit eigen verantwoordelijkheden en rollen meegenomen worden door de externe projectleider/procesbegeleider in de kwaliteitszorg van organisatie en dienstverlening, borging van kwaliteit en implementatie van bijhorende kwaliteitssystemen. Dit aan de hand van de kwaliteitsnormen uit het Keurmerk Sociaal Werk en de aanbevelingen n.a.v. de vorige audit. Vanaf augustus zal een traject bepaald door en i.s.m. het bureau CIIO voor de (her)certificering gevolgd moeten worden met als beoogd resultaat dat het Odensehuis medio november 2022 opnieuw het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland wordt toegekend.

Taken

 • Geeft (bege)leiding aan de interne processen van het hercertificeringstraject en voert waar nodig onderdelen uit van dit traject.
 • Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit Sociaal Werk, zoals meest actuele normen, richtlijnen en regelgeving of stelt zich z.s.m. Op de hoogte van de voor het Odensehuis meest essentiële onderdelen.
 • Ondersteunt directeur en medewerkers (medewerkers van het ondersteunend bureau en op de verschillende locaties) bij het opstellen van kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, protocollen, procedures en werkinstructies) voor de organisatie (onderdelen)
 • Adviseert directeur en medewerkers ten aanzien van het hercertificerings-kwaliteitsbeleid en stelt een concept kwaliteitstraject hercertificering op
 • Ontwikkelt nog ontbrekende en verwerkt correcties op de bestaande kwaliteitsdocumenten van het Odensehuis en communiceert hierover naar de organisatie(onderdelen)
 • Draagt zorg voor plaatsing van (geactualiseerde) kwaliteitsdocumenten op SharePoint.
 • Geeft voorlichting en instructies met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid aan directeur en medewerkers
 • Adviseert /Ontwikkelt in overleg met het directeur en medewerkers meetmethoden ten behoeve van het kwaliteitssysteem, zoals cliënttevredenheidsonderzoeken
 • Signaleert en controleert of alle werkzaamheden beschreven zijn in de bestaande kwaliteitsdocumenten en rapporteert de bevindingen aan het directeur en medewerkers
 • Signaleert knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits, klachten- en incidenten registratie, maakt probleem- en procesanalyses en stelt (mede?) beleidsvoorstellen op
 • Coördineert de uitvoering van audits en implementeert verbetervoorstellen

Wat wij van jou verwachten

 • Academische opleiding, bij voorkeur in de richting kwaliteitsmanagement, zorgmanagement of een gelijksoortige opleiding
 • Ervaringsjaren
 • Goede communicatieve vaardigheden (de taal kennen/ spreken van de werkvloer) en snel kunnen schakelen
 • Hands on mentaliteit, een echte ‘doener’ i.p.v. een denker, praktische insteek en passend op de werkvloer en organisatie van Odensehuis
 • Veel doorzettingsvermogen tot het beoogde resultaat is bereikt
 • Overdracht van het kwaliteitsdossier en een voorstel opleveren voor implementatie van vervolg functie/takenpakket kwaliteitsfunctionaris passend bij de inrichting en organisatie Odensehuis

Wat bieden wij jou?

 • Een warme maatschappelijke organisatie waar je veel ruimte krijgt om je persoonlijke invulling aan het project te geven. De duur van de werkzaamheden en de inzet per week; wij denken aan 20- 24 uur per week maar de precieze omvang is allemaal in overleg nader te bepalen en bespreekbaar.
 • Een marktconform salaris in overeenstemming met zwaarte van de functie en afhankelijk van opleiding en werkervaring conform de CAO Sociaal Werk met aantrekkelijke secondaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden en de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. Een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
 • Ook de mogelijkheid om als ZZP-er aan de slag te gaan is een optie.

Interesse?

Wij zien jouw reactie graag tegemoet: sandranewalsing@odensehuis.nl. Bij vragen kun je  contact opnemen met onze directeur Odensehuis: Sandra Newalsing o6-82874701  ( Vanwege vakantie in de week van 25 juli bij Aldy van Houwelingen 06-14285842)

 

 

Print Friendly, PDF & Email