DemenTalent

Kern van DemenTalent is het actief krijgen van mensen met dementie in de samenleving, in een rol als vrijwilliger. Deelnemers aan lopende DemenTalent-projecten geven aan dat met name het nuttig en betekenisvol zijn, hun belangrijkste motivatie is om mee te doen.

Inmiddels is er 6 jaar ervaring met DemenTalent. Hieruit weten wij dat:

  • Als mensen met dementie het gevoel hebben dat zij tijdens hun vrijwilligerswerk te veel ‘aan het handje’ gehouden worden, zij stoppen met deelnemen.
  • Als het vrijwilligerswerk te moeilijk of juist te makkelijk is, mensen met dementie stoppen cq niet gaan deelnemen. Juist maatwerk is noodzakelijk.
  • Veel professionals niet de rust en de ruimte hebben om echt op zoek te gaan naar talenten van mensen met dementie. Dit proces kost gauw rond de 12 uur per persoon. Steeds meer methodieken om dit te doen zijn/worden ontwikkeld.
  • Het merendeel van de deelnemers vrijwilligerswerk doet dat in het verlengde ligt van oude banen/hobby’s, maar dat ook een aanzienlijk deel van de deelnemers dingen doet die zij nooit eerder hebben gedaan.
  • Bijna iedereen met dementie te maken heeft met faalangst en initiatiefloosheid en dat het overwinnen daarvan een proces is dat niet onderschat moet worden.

Dementalent projecten in het Odensehuis

Vergetentalent band

De Vergetentalent band gaat oude Nederlandstalige muziek opnemen in filmvorm. Deze filmpjes worden in eerste instantie online aangeboden aan basisscholen. Eventueel ook aan buurthuizen of naschoolse opvangcentra. Zo kunnen mensen met dementie een rol spelen in het bewaren en overdragen van cultuurgoed.
In tweetallen gaan de bandleden naar verschillende scholen om de muziek te helpen instuderen en of iets over de muziek te vertellen. Als de kinderen het lied kennen kan  het eventueel samen met de gehele band live uitgevoerd worden , als corona dat toestaat. Daarvan wordt desgewenst ook een mooie opname gemaakt en dat wordt dan weer door de mensen van het Odensehuis bekeken en beluisterd. Maar als corona samen zingen onmogelijk maakt, zal het vooral via de films gaan en eventueel  een live optreden, voor zover mogelijk.
De verschillende deelnemers krijgen een vrijwilligerscontract bij de desbetreffende school en of naschoolse opvang.

Vergetentalent gedichtenproject

Verschillende liefhebbers van gedichten, verzamelen onder de leiding van vrijwilliger Channah Nihom al maanden  gedichten. Deze gedichten worden in de nabije toekomst voorgedragen aan andere liefhebbers van gedichten. De deelnemers krijgen een contract bij zorgcentrum De Oevers, alwaar zij 1 keer per maand een gedichten voordracht middag gaan organiseren, wanneer corona dat toelaat. Mocht het voorlopig nog niet kunnen om het live op te voeren, dan moeten we ook bij dit project denken aan film opnames.

The Hearttuners

The Hearttuners bestaat uit een aantal zeer getalenteerde improviserende muzikanten die zich als vrijwilliger laten inhuren om muziek te maken bij iets wat hen inspireert. Dat kan een gedicht zijn, maar het kan bv ook een schilderij of een stukje film zijn of nog iets heel anders.
 Zij krijgen een vrijwilligerscontract bij  zorgcentrum  De Oevers, waar zij 1 keer peer maand muziek gaan maken bij de gedichten van de vergetentalent dichters. Maar zij kunnen ook een contract aangaan met “ de Boventonen”, het bedrijf van Simone Aarnink. Via de Boventonen kunnen zij zich  laten inhuren op een expositie waar dan ook. In ieder geval staat vast dat zij geen bestaande muziek spelen en niet vanuit afgesproken akkoorden schema’s , maar improviseren, en vanuit hun hart aansluiting bij elkaar zoeken. Het publiek mag veelal meespelen, zodat het een gezamenlijke ervaring wordt. Wij gaan nog op zoek naar andere plekken waar de hearttuners op hun plek zijn, zoals exposities beeldende kunst.

Meer weten? Stuur je vragen aan coördinator Maartje den Breejen.