Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag 2022, met gewaarmerkte jaarrekening.

Beleidsplan

  • Dementie vriendelijker maken van de buurt om ons heen (in samenwerking met ondernemers uit de buurt medewerkers van winkels en andere organisaties deskundiger maken in het omgaan met mensen met dementie)
  • De samenwerking tussen informele en formele ondersteuners in het netwerk te versterken
  • Uitbouwen van en bredere bekendheid geven aan de meerdaagse zorgpauze, en weekendactiviteiten
  • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires
  • Vanuit het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland werken om het Odensehuis op een structurele basis voort te zetten en het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verspreiden, een online portaal te beheren met als doel het netwerk laagdrempelig te maken en in omvang en diversiteit zichtbaar te maken voor belangstellenden
  • Programma Ontwikkeling Odensehuis om de in de praktijk ontwikkelde werkwijze en methodiek systematisch te beschrijven, de opgedane expertise te delen en het gedachtegoed breder te verankeren