Mantelspreekuur

Print Friendly, PDF & Email

“Ervaring is de beste leermeester”

Wat doen we?

Wij organiseren een inloopspreekuur vóór mantelzorgers dóór mantelzorgers.
Het spreekuur wordt alle even weken gehouden op dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur in het Odensehuis Amsterdam Zuid.
Je kunt op deze tijd binnenlopen of bellen/mailen om een afspraak te maken.

Voor wie?

Het spreekuur staat open voor naasten van mensen met dementie of andere mantelzorgers. Soms zijn mensen bekend met het Odensehuis, anderen komen hier voor het eerst aankloppen, of worden doorverwezen.

Waarom hier?

Binnen het Odensehuis Amsterdam treffen mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers, stagiaires en buurtgenoten elkaar in een open en hartelijke sfeer.
Ervaringen worden uitgewisseld, men leert van elkaar, ervaart steun van elkaar.
Dat gebeurt informeel én georganiseerd: voor mensen met dementie in een aantal groepen; voor mantelzorgers in lotgenotengroepen.
Onderzoek wijst uit dat het niet gemakkelijk is hulp te vragen, zeker in een fase waarin er (nog) geen diagnose is.

Wie zijn wij?

De mantelzorgers die het spreekuur verzorgen hebben allemaal een naaste met de diagnose dementie (gehad). Margriet de Zwart (foto) heeft dit initiatief samen met Vera opgezet.

Margriet de Zwart

Met welke vragen kan je terecht?

Het inloopspreekuur is bedoeld om terecht te kunnen met allerlei vragen op het gebied van dementie: medische vragen, vragen hoe met de situatie om te gaan, of met veranderende relaties met de buitenwereld om te gaan.

Belangrijk vinden we dat we naar jouw  verhaal luisteren en samen puzzelen wat voor jou in deze situatie, op dit moment iets kan zijn waarmee je geholpen bent of verder kunt. Er zijn geen pasklare oplossingen, en ieder mens is uniek.

Daarnaast kunnen we de weg wijzen naar tal van professionele organisaties en projecten.

Kijk ook op onze Facebookpagina voor actuele informatiefacebook logo