Habiba Bouanan stelt zich voor

Mijn naam is Habiba Bouanan en ik ben vanaf 1 oktober werkzaam als coördinator voor  het Odensehuis in Amsterdam – Oud Oost (Transvaal, Oosterparkbuurt en Dapperbuurt). Ik woon met mijn gezin ruim 20 jaar in de Oosterparkbuurt.

Hoe kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden aan migrantenouderen met beginnende dementie? Namens Stichting Prachtvrouw was ik vorig jaar uitgenodigd voor een congres over dementie en migrantenouderen. De bijeenkomst was georganiseerd door het Odensehuis in samenwerking met gemeente, Stadsdeel Oost. Mijn oma is overleden aan een vorm van dementie. Dat was mijn eerste kennismaking met de ziekte.

In de Coronaperiode hebben wij veel voedselpakketten uitgedeeld en tijdens ons spreekuur zagen we veel ouderen met gezondheidsklachten en financiële problemen. Deze ouderen leven vaak van een klein AOW-tje en konden niet rondkomen. Wij hebben toen lunchbijeenkomsten en stoelyoga georganiseerd.

Deze doelgroep kwetsbare ouderen vraagt om extra aandacht en de noodzaak om te praten over het thema dementie is groot. Omdat migrantenouderen meer kans hebben om dementie te krijgen dan Nederlandse ouderen. Bovendien is er veel onbekendheid met de ziekte dementie onder (oudere) migranten, waardoor symptomen toegewezen worden aan andere oorzaken en er geen medische hulp wordt gezocht.

Ik wil me inzetten om meer bekendheid te geven aan dementie, en bij te dragen aan het vergroten van de bewustwording van en over dementie bij sleutelfiguren en informele organisaties, door middel van voorlichting en dialoogbijeenkomsten en ondersteunen van mantelzorgers. Samenwerken met het netwerk van professionele zorg en welzijn aanbieders werken aan een betere afstemming formele en informele zorg.

Daarnaast wil ik ambassadeurs die actief zijn in de buurt opleiden om voorlichting te geven over dementie.  

Ik kijk er naar uit om me in zetten voor de migranten ouderen en samen met het Odensehuis een bijdrage te leveren aan een inclusief en dementievriendelijk Amsterdam-Oost.

Foto Lidy van Veen