Roland Cabenda

Odensehuis Mensenhuis

Ieder mens krijgt bij geboorte een aantal talenten mee. In het ontwikkelingsproces, dat onze levensloop is, worden wij ons allengs van onze talenten bewust en gaan wij die gebruiken. Hierdoor bouwen wij een vermogen aan kennen en kunnen op.
Door dementie  raken wij dat vermogen niet kwijt; wel het beheer ervan, waardoor wij geleidelijk aan minder onze talenten gaan gebruiken. Wij worden ons er steeds minder van bewust. De talenten, die wij ontwikkeld hebben, worden stuk voor stuk in – gewikkeld, waardoor wij er steeds moeilijker bij kunnen. Het dementieproces, als omgekeerde van onze ontwikkeling, kunnen wij dan ook een inwikkelingsproces noemen.
In het Odensehuis wordt er van alles aan gedaan, om mensen met dementie te helpen zoveel mogelijk van die in – gewikkelde talenten weer te ont – wikkelen en er gebruik van te maken. Daarbij wordt tot het uiterste der mogelijkheden gegaan.
Alle activiteiten in het Odensehuis programma zijn daar op gericht en de producten en prestaties die daar het resultaat van zijn, bewijzen hoe ver dat uiterste nog ligt.  Zie maar de vele tekeningen, schilderijen en andere producten van handwerkzaamheid; het vrolijke zingen in het Odensekoor, het (wederom) met de juiste passie bespelen van een instrument en ermee samenspelen in het Odense muziek ensemble; de optredens tijdens het maandelijkse open podium, het samen boodschappen doen, het samen maaltijden klaarmaken en de tafel dekken en afruimen, enz. enz. En als klap op de vuurpijl  al twee keer na maanden van samen instuderen en oefenen een spetterende opvoering van een theaterstuk, waaraan een groot aantal deelnemers van het Odensehuis met zoveel plezier meewerkten in een subliem geheel van spelen, zingen en muziek maken; en ook – niet onbelangrijk! – als geïnteresseerd toeschouwer.
Fred in ’t Ven heeft eens gezegd:
“De kwaliteit van het leven is wat jij zelf belangrijk vindt. Anderen kunnen wel zeggen dat iets belangrijk is, maar het gaat erom wat jij prettig vindt. Volg je eigen gevoel, luister naar jezelf.”
Dit is eigenlijk de kern van het Odensehuis concept.
Odensehuis, mensenhuis

Roland Cabenda