Vanuit het bestuur

Annette BeeftinkZelf werk ik nog wel veel vanaf thuis, maar ik merk dat ik toch al wat meer face to face afspraken maak, waaronder in het Odensehuis. De kans wordt dus groter dat we elkaar binnenkort zullen ontmoeten. Ik verheug mij daarop!

De komende tijd staat in het teken van de financiering van het Odensehuis. Het Odensehuis wordt, behalve door de stadsdelen, voor een deel bekostigd uit de Wmo Aanvullende Ondersteuning van de gemeente Amsterdam. Deze Wmo overeenkomst met de gemeente loopt eind dit jaar af. Per 1 juli a.s. start de aanbesteding van de financiering voor 2021 en volgende jaren. De wethouder, Simone Kukenheim, heeft aangegeven meerdere buurten in Amsterdam een Odense-achtige voorziening te gunnen. Vandaar dat we ons beraden op de verschillende manieren waarop we dit kunnen realiseren. Het bestuur speelt hierin een actieve rol. Maar mogelijk kunnen gesprekken, die in het Odensehuis hierover worden gevoerd, ook de nodige input geven.

Over financiering gesproken, kosten voor activiteiten en de lunch worden betaald uit uw eigen bijdragen en soms vanuit donaties. Zeker nu het Odensehuis weer wat vaker open gaat, wil ik de eigen bijdrage graag onder de aandacht brengen. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar de coördinatoren Simone, Karine en Gusta.

Rest mij iedereen, na en nog in deze intense Coronatijd, een hele goede & gezonde zomer toe te wensen. ‘Zomer in Zuid – 4 de Zomer’ beveel ik daarbij van harte aan.

Tot ziens en veel groeten,
Annette Beeftink (programmamanager Stichting Odensehuis)