donaties

Steun onze activiteiten!

Print Friendly, PDF & Email

Ons activiteitenbudget bestaat voor het merendeel uit inkomsten van vrijwillige bijdragen en donaties. Uw donaties hebben het verschil gemaakt, en zullen dit blijven doen.

In 2019 viert het Odensehuis haar 10-jarig bestaan. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd: het aantal deelnemers is gegroeid, de openingstijden zijn uitgebreid en er zijn veel mooie en zinvolle projecten uitgevoerd.
Het Odensehuis is indertijd gestart als particulier initiatief met onder andere donaties van fondsen en projectfinanciering van de gemeente. Daarna volgde een periode waarin het Odensehuis een meer reguliere subsidie van de gemeente ontving, en sinds vorig jaar is er financiering via de aanbesteding Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het Odensehuis beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee uw gift fiscale voordelen biedt. U kunt onze activiteiten steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening NL27 ABNA 0511 3204 42, onder vermelding van ‘donatie’.