Happy Stones met Annemarie

Steun onze activiteiten!

Ons activiteitenbudget bestaat voor het merendeel uit inkomsten van vrijwillige bijdragen en donaties. Uw donaties hebben het verschil gemaakt, en zullen dit blijven doen.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd: het aantal deelnemers is gegroeid, de openingstijden zijn uitgebreid en er zijn veel mooie en zinvolle projecten uitgevoerd.
Het Odensehuis is indertijd gestart als particulier initiatief met onder andere donaties van fondsen en projectfinanciering van de gemeente. Sinds enkele jaren ontvangt het Odensehuis voor projecten een reguliere subsidie van de gemeente (stadsdelen), en daarnaast is er financiering via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het Odensehuis beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waarmee uw gift fiscale voordelen biedt. U kunt onze activiteiten steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening NL27 ABNA 0511 3204 42, onder vermelding van ‘donatie’.

Foto: Happy Stones workshop