Jaarverslag 2016

Namens het bestuur van het Odensehuis bieden wij u het verslag over 2016 aan, met korte verslagen van onze activiteiten en projecten. Tevens treft u een financiële verantwoording aan.

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagd jaar. Afgelopen jaar waren zo’n 64 mensen met dementie, 32 mantelzorgers, 25 vrijwilligers, 10 zzp-ers en 3 beroepskrachten regelmatig actief in het Odensehuis. Het Zorgpauze-project dat in 2015 met subsidie van de gemeente is gestart, heeft een vaste plek gekregen in het Odensehuis. Er werden activiteiten in de weekenden gerealiseerd en maandelijks Meerdaagse Zorgpauzes in een vakantieboerderij.

Participanten met dementie hebben samen met hun netwerk een plan gemaakt om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, met als titel “Een rijk leven”. Het project was ook een pilot om de samenwerking tussen informele en formele ondersteuners in het netwerk te versterken. Ook gaan we natuurlijk door met het dementievriendelijk maken van de buurt om ons heen. In het najaar ontstond een plan voor de aanleg van een ‘Boodschappenroute’ van Odensehuis naar het winkelgebied.
De ‘Odensebeweging’ in Amsterdam werd uitgebreid met vier Odensehuizen onder verantwoordelijkheid van de partners van de Odensealliantie. Vanuit ons Odensehuis is meegewerkt aan de oprichting van het Landelijk Platform Odensehuizen. Eind 2016 waren hier twaalf Odensehuizen in verenigd.
De financiering van het Odensehuis verandert de komende jaren. Eind 2016 heeft stichting Odensehuis met succes meegedaan aan het Inkooptraject WMO van de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat vanaf juni 2017 het Odensehuis een formele aanbieder wordt voor ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers

Meer over deze onderwerpen in onze nieuwsbrief die u binnenkort zal ontvangen.

Lees verder op deze pagina, hier kunt u ook een PDF bestand van dit jaarverslag vinden.