Zomer in Zuid

Thuisblijven kan ook leuk zijn! Odensehuis Amsterdam Zuid heeft verschillende organisaties bijeen gebracht om kwetsbare ouderen en mantelzorgers in Zuid een mooie zomermaand te bezorgen. Voor de eerste keer hebben organisaties hun activiteiten deze zomer voor elkaars deelnemers open gesteld.
Juist de zomer, wanneer veel mensen met vakantie gaan en een deel van de reguliere activiteiten stil liggen, is voor  de ‘achterblijvers’ een lastige periode. Het zijn vooral ouderen (met dementie) en/of hun mantelzorgers die nogal wat drempels moeten overwinnen om op pad te gaan. Door de inzet van vrijwilligers zijn mensen begeleid naar de activiteiten op locaties die hen niet bekend waren. Door deze gemeenschappelijk activiteiten is er meer kennis en begrip ontstaan over dementie en zijn we met z’n allen weer een stapje dichter bij het realiseren van een dementievriendelijke leefomgeving.
Voorafgaand aan de maand augustus is er een Zomer in Zuid-krant verspreid, deels huis-aan-huis en deels op makkelijk toegankelijke plekken zoals de wachtkamers van huisartsen, Huizen van de Wijk, bibliotheek en kerken. Zo is een grote groep mensen in Zuid bereikt. Naast de brede openstelling van de reguliere activiteiten waren er een aantal ‘zomerspecials’.
Een korte impressie:
  • ‘Samen op stap’ : in kleine groepjes zijn mensen van het Odensehuis samen met elkaar op stap geweest . Picknick op een volkstuincomplex, een bezoek aan het Singer Museum, het Scheepvaartmuseum, en aan de Wereld Dansdagen.
  • Kunstenaar Willemien Bellaart  gaf enkele workshops tekenen en sjabloneren in de natuur in de Artsenijhof van het Beatrixpark en het Odensehuis.
  • Wandelen naar bijzondere plekken die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog;
  • Lezingen over Franse cultuur, natuur en architectuur in Zuid
  • Bezoek aan de ateliers van beeldend kunstenaars Ida van der Lee en Bianca Knijn
  • Een pop-up koor van wel 50 deelnemers op het plein bij de Willem de Zwijgerkerk, met aansluitend een lunch in het Odensehuis vormde de feestelijke afronding van de Zomer in Zuid.
In september werd er opnieuw een speciale editie van de buurtkrant verspreid met daarin de ervaringen van deelnemers aan de activiteiten. Gezien de opkomst en de positieve reacties zijn we van plan komend jaar opnieuw een Zomer in Zuid te realiseren.
(na)Zomer in Zuid krant van het Odensehuis Amsterdam

(na)Zomer in Zuid krant (klik voor de volledige krant in PDF)

zomer in zuid_foto josien wallast
foto Josien Wallast