Voorpagina Lente in Zuid krant

Van krantje tot krant

Lente, Zomer, Winter in Zuid : van buurtkrantje tot krant voor stadsdeel Zuid

Het is een woensdagmiddag in april. Karine Klappe en een vrijwilliger zijn bezig in de keuken van het Odensehuis. Verder is er niemand. Het voelt vreemd, die leegte. Vóór corona zaten we hier regelmatig met vijfentwintig mensen te lunchen. Je kunt je het bijna niet meer voorstellen.Met Karine praat ik vandaag over de krant Zomer in Zuid, die inmiddels ook al andere jaargetijden kent, zoals de lente en de nazomer. 
Voor ons op tafel heeft ze de tot nu toe verschenen edities uitgespreid. Het zijn er zeven; de opmaak is van vormgever Tijs Gerritsen. In de kleuren herken je het logo van het Odensehuis. De laatst verschenen krant is Lente in Zuid, recent verschenen in een oplage van 55.000 exemplaren, die verspreid is in Oud-Zuid, Buitenveldert, de Zuidas, de Pijp en de Rivierenbuurt. De krant is dus een behoorlijk groot project, dat door de gemeente wordt bekostigd. Hoe is dat ontstaan? Karine vertelt dat ze in de zomervakanties geregeld inviel als coördinator. Ze merkte toen al snel dat deze periode voor mensen met dementie en kwetsbare ouderen een saaie tijd is: buren en vrienden zijn met vakantie, en activiteiten in de wijk hebben veelal een zomerstop. Dat bracht Karine op het idee om te inventariseren wat er dan nog wél mogelijk was en die mogelijkheden bij elkaar te brengen in een krant, aanvankelijk alleen voor de Marathonbuurt. En zo verscheen in 2018 de eerste Zomer in Zuid editie. Dat klinkt eenvoudig, maar het was een hele klus om de kopij te verzamelen omdat er heel veel verschillende organisaties actief zijn in de buurt. Inmiddels heeft de gemeente die taak op zich genomen. Het Odensehuis onderhoudt het contact met de vormgever en de drukker, en zorgt nu nog voor de verspreiding van de krant.  Lente in Zuid (oplage ruim 50.000) is dit voorjaar goed gelezen, zo blijkt uit de vele oplossingen van de puzzel die bij het Odensehuis binnen kwamen. De krant brengt mensen op ideeën en organisaties die erin publiceren merken dat aan het toegenomen aantal telefoontjes en bezoeken. En dat is, zegt Karine, waar je het voor doet. Nu wil ze een goed draaiboek maken, zodat ze het coachen van de krant kan overdragen aan iemand anders. Niet dat ze het werk niet leuk vindt, maar ze gaat binnenkort met pensioen en wordt oma. Haar laatste krant wordt dus straks Zomer in Zuid. Dan is de cirkel rond.

NvD