planzuid_berlage

Lezingencyclus Art Zuid

Op vrijdag 30 juli start Lisa Lalieu een nieuwe serie lezingen over architectuur en beeldende kunst gerelateerd aan de Art Zuid expositie. Werk en gedachtengoed van Berlage, de Amsterdamse School, Wibaut, en Hildo Krop zullen aan bod komen.

Vanaf het einde van de 19e eeuw ging men uit van het principe dat alle architecturale problemen rationeel zijn op te lossen. Het stond hiermee in tegenstelling tot de gevoelsmatige aanpak bij stijlen als expressionisme en Jugendstil.

Het rationalisme kreeg te maken met een tegenbeweging in de vorm van de Amsterdamse School, waarvan de architecten een belangrijke rol speelden bij de invulling van Berlage’s uitbreidingsplan voor Amsterdam, Plan Zuid. Dit stedenbouwkundig plan werd in 1905 goedgekeurd door de gemeente.

Berlage’s ontwerpen zijn gebaseerd op het idee van het ‘Gesamtkunstwerk’, de synthese van de kunsten. Hildo Krop was een enorm veelzijdig kunstenaar en maakte bouwsculpturen voor Amsterdam. Floor Wibaut was een charismatisch wethouder en zette zich met succes in voor o.a. woningbouw, cultuur en welzijn. Hij begeleidde de ontwikkeling en bouw van Plan Zuid.