180905_dementie_event

Dementie Event 5 sept

Op het eerste Dementie-Event van Nederland (5 september 2018) was Mart Schut één van de hoofdsprekers. Mart heeft zelf de ziekte van Alzheimer. In deze film wordt Mart geïnterviewd en geeft hij aan hoe hij zijn ziekte ervaart, maar geeft hij ook aan wat er in de samenleving moet veranderen in de omgang met mensen met dementie.

Het Dementie-Event is de eerste bijeenkomst, VOOR en DOOR mensen met dementie zelf. Mart zat ook in de programmacommissie. Het Dementie-Event werd georganiseerd door Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ.