logo buurtteams

Buurtteams

Op 1 april jl. zijn in Amsterdam 33 buurtteams van start gegaan. Het woord zegt het al: buurtteams werken in de buurten en voorzien in een plek waar zorg voor en ondersteuning van de buurtbewoners op een laagdrempelige manier samenkomen. De samenleving is zo complex geworden, dat veel Amsterdammers de weg in de hulpverlening niet meer kunnen vinden of verstrikt raken in de bureaucratie. Daardoor lopen zij het risico steeds verder in de problemen te komen. Bij de buurtteams kunnen bewoners terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, geldzaken, werk of veiligheid. Ondersteuning van burgers zou op deze manier eenvoudiger worden en de hulpverlening effectiever. Wethouder Simone Kukenheim hoopt ook dat zo de hulpvraag van Amsterdammers beter in beeld komt. Dan kan beter worden vastgesteld wat er nodig is in een bepaalde buurt of wijk. Zodra iemand zich met een probleem bij een buurtteam meldt, zoekt het team gericht naar een oplossing die past bij degene die om hulp vraagt en bij de situatie. Gedurende dat proces heeft de hulpvrager een vaste contactpersoon. Het voordeel daarvan is dat een probleem niet talloze malen aan verschillende hulpverleners hoeft worden uitgelegd. Het doel is uiteindelijk dat iemand weer zelfstandig verder kan. De stad Amsterdam wil via de buurtteams samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties en specialisten op allerlei gebieden, die de buurt goed kennen en weten wat er speelt. In stadsdeel Zuid zijn nu vier buurtteams actief. Het is nog niet duidelijk wat deze teams kunnen betekenen voor het Odensehuis en of de teams expertise over dementie in huis hebben. Dat moeten de komende maanden uitwijzen. 

NvD