bezoek delegatie JA21

Bezoek Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij

Dit najaar nodigt Alzheimer Nederland verschillende Tweede Kamerleden uit op werkbezoek in Odensehuizen voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland organiseert deze werkbezoeken om politici te laten zien wat er nodig is om de voorzieningen voor mensen met dementie te verbeteren en zich te verdiepen in welke kwesties er spelen. Kamerlid Nicki Pouw-Verweij bezocht op 1 oktober het Odensehuis.

Tijdens het bezoek werd Nicki Pouw-Verweij gastvrij ontvangen door de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van het Odensehuis. Odensehuis Amsterdam Zuid biedt een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of lichte dementie, hun naasten en buurtbewoners.

Kamerlid Pouw-Verweij begrijpt dat mensen met dementie vaak nog middenin de maatschappij, maar bemerkt dat het moeilijker wordt om het dagelijkse leven vorm te geven. Coördinator van het Odensehuis Jeroen Wilhelmus vult aan: “Een ontmoetingsplek zoals het Odensehuis is zo belangrijk, omdat er oprechte aandacht is voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Ook kunnen mensen hier zelf bepalen wat de activiteiten zijn, dat maakt het zo leuk!”

Alzheimer Nederland is blij dat er aandacht is voor mensen met dementie die thuiswonen. Hierover zegt Julie Meerveld, hoofd belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland; “70% van de mensen met dementie woont thuis. Lotgenotencontact en een zinvolle dag invulling is heel belangrijk voor mensen met dementie. Net als het opbouwen van een sociaal netwerk en iets kunnen doen voor een ander. Dit kan bij het Odensehuis. Door de herkenning van elkaars situatie vind je al snel aansluiting. Een Odensehuis voelt dan echt als thuis.”

Op de foto van links naar rechts: Nicki Pouw-Verweij, Julie Meerveld, Silvy Ramsche.