Meerdaagse Zorgpauzes

Tot en met 2019 verzorgde het Odensehuis maandelijks een Meerdaagse Zorgpauze. Het  betrof  geplande logeeractiviteiten om mantelzorgers en/of alleenstaande mensen met dementie en hun (informele) netwerk te ontlasten. Deze  Zorgpauzes zijn gerealiseerd naar aanleiding van de wens van mantelzorgers om af en toe ook respijtzorg voor meerdere aaneengesloten dagen aan te kunnen bieden.

Een Meerdaagse Zorgpauze houdt in dat een aantal mensen met dementie, soms met de mantelzorger, een paar dagen (doorgaans vier dagen, drie nachten) in een huiselijke locatie verblijven. Deze locatie is over het algemeen een gewone vakantieboerderij/woning in een landelijke omgeving. Meestal in de omgeving van Amsterdam (Beemster/Schermer), een aantal keren op een locatie wat verder weg.

Met eigen vervoer (personenauto’s) gaat  één keer in de zes weken een groep van gemiddeld 8 personen een paar dagen weg. De groep bestaat uit 5/6 personen met dementie of/en mantelzorgers. Vrijwilligers van het Odensehuis die bekend zijn met de groep gaan mee.   Het samen optrekken in een huiselijke sfeer is het belangrijkste. Het verdere programma is afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en het weer. Naast uitgebreid ontbijten, wordt er vaak gewandeld. Soms wordt er gevaren, een plaats bekeken of een museum bezocht. Het programma is vooral niet te uitgebreid omdat het in een vreemde omgeving zijn en het samen zijn, soms al genoeg is.

Wanneer het te lastig is dat een deelnemer met dementie alleen mee gaat, gaat de mantelzorger mee. Ook  zijn er mantelzorgers die kiezen voor een Odense midweek met hun partner omdat individuele vakanties geen optie meer  zijn. Vanaf het begin is hier door mantelzorgers gebruik van gemaakt en de ervaringen zijn positief.

Vrijwilligers ondersteunen de mensen met dementie bij de dagelijkse verzorging en zijn ’s nachts beschikbaar als iemand onrustig is of niet meer weet waar hij is. De groep kookt met elkaar. Mantelzorgers die mee gaan worden zoveel als mogelijk ontlast en zijn vrij om mee te doen met de gemeenschappelijke activiteiten. Ze kunnen ook kiezen om juist iets voor zichzelf te gaan doen.

Er is een vaste vrijwilliger (voormalige beroepskracht) en een pool van Odense- vrijwilligers die roulerend meegaan. Indien er meer gespecialiseerde zorg nodig is voor de mensen met dementie gaan er vrijwilligers mee die een professionele achtergrond hebben in de zorg.

In overleg met de betrokkenen en afhankelijk van het seizoen kijken we welke accommodatie het meest geschikt is.

Ervaringen met de Meerdaagse Zorgpauzes

zorgpauze

Roeien bij avond op het watertje voor Huize Anna.

zorgpauze

Huiselijk samenzijn in Huize Anna.

Roland vertelde dat hij zelf ook graag mee gaat, omdat als hij alleen thuis blijft, allerlei klussen gaat doen, die blijven liggen. Mee gaan geeft hem meer ontspanning.

 

Een flinke wandeling over de dijk bij Nieuwpoort aan de Waal.

zorgpauze : tennis

Of een potje tafeltennis buiten in de zon.

Peter was betrokken bij de ontwikkeling van het project. Hij had echter niet gedacht dat hij er zelf ook gebruik van zou maken. Hij is de eerste keer met enige aarzeling mee gegaan, maar sindsdien gaat hij regelmatig mee. Peter heeft een baan en zijn vrouw zou gezien haar mate van dementie niet alleen mee kunnen. Hij vertelde dat hij door vaker mee te gaan, de zorg voor zijn vrouw heeft leren loslaten en uitgerust weer thuis komt.

 

zorgpauze : dik trom

Bezoek aan het schooltje van Dik Trom, ooit gerenoveerd door deelnemer aan de zorgpauze Gerard.

zorgpauze : maaltijd

En daarna samen koken en lekker buiten eten!

 De partners van Huib en Bertie kiezen ervoor thuis te blijven en kunnen daardoor juist even iets voor zichzelf doen; even een paar dagen fietsen of culturele uitstapjes ondernemen die voor hun partner met dementie niet meer op te brengen zijn. Zelf kunnen ze dan weer opladen. De singels Mia, Theo en Agnes vinden het heerlijk even verzorgd en veilig een paar dagen weg te zijn van het toezicht en dagelijkse zorg van hun naasten of verzorgers en de gezelligheid van een kleine groep te ervaren en te ontdekken dat samen met andere lotgenoten optrekken ook veel voordelen heeft.

 

Print Friendly, PDF & Email