Mantelspreekuur: “Ervaring is de beste leermeester”

Print Friendly, PDF & Email

In 2018 zijn we gestart met een Mantelspreekuur voor mantelzorgers dóór ervaringsdeskundige mantelzorgers, naasten van mensen met dementie. Iedere twee weken op dinsdag van 11.00 uur-13.00 uur kunnen mantelzorgers met hun vragen terecht bij dit spreekuur.

Binnen het Odensehuis Amsterdam treffen mensen met dementie, hun naasten ( partners, kinderen, vrienden) vrijwilligers, stagiaires en buurtgenoten elkaar in een open en hartelijke sfeer. Ervaringen worden uitgewisseld, men leert van elkaar, ervaart steun van elkaar. Dat gebeurt informeel, tussen neus en lippen door, én in georganiseerde vorm. Voor de mensen met dementie in de Gedachtenkamer, de ‘leren leren’-groep en de Brainstormgroep. Voor de mantelzorgers in de lotgenotengroepen en sinds dit jaar dus ook bij het Mantelspreekuur.

Onderzoek wijst uit dat het helemaal niet zo gemakkelijk is om hulp te vragen. Zeker in een fase waarin nog helemaal geen verzorging of verpleging nodig is. Onze ervaring is dat het in contact komen met mensen die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt vrijwel meteen een gevoel van verlichting geeft, een gevoel van herkenning en erkenning. Erkenning van allerlei processen waar de buitenwereld vaak geen weet van heeft. Het contact met een ervaringsdeskundige mantelzorger is bovendien een wederkerig en gelijkwaardig contact, het doet hem/haar zelf ook goed iets te doen met de opgedane ervaringen.
Afgelopen jaar hebben een groep (voormalige) mantelzorgers vanuit het Odensehuis een training ‘Ervaringsdeskundigheid’ gevolgd bij de Vrijwilligersacademie in Zuid. Onder begeleiding van Iris van der Reijden gaan deze ervaringsdeskundigen voortaan ook meedraaien in het Mantelspreekuur.

Waarmee kan je terecht bij het spreekuur?
Om een eerste helpende hand te bieden kan je bij het  inloopspreekuur terecht voor allerlei vragen op het gebied van dementie. Medische vragen, vragen hoe met de situatie om te gaan of vragen over hoe met veranderende relaties met de buitenwereld om te gaan? Het maakt niets uit. Belangrijk is dat naar je verhaal geluisterd wordt en samen wordt bekeken wat voor jou in deze situatie, op dit moment iets kan zijn waarmee je geholpen bent en/of verder kunt. Er zijn geen pasklare oplossingen, en ieder mens is uniek, met zijn eigen karakter, levensgeschiedenis en relaties. Wel zijn er patronen in hoe mensen er mee omgaan.

Uit ervaring weten we dat iedereen zijn eigen weg probeert  te vinden. We staan voor je klaar bij het zoeken naar die eigen weg, het vinden van praktische oplossingen en bij het aanreiken van voorbeelden van oplossingen die anderen geholpen hebben om een prettig leven te blijven leiden. Daarnaast kunnen we de weg wijzen naar tal van professionele organisaties en projecten (buddyprojecten, mantelzorgcoaches, mantelzorgmakelaars, begeleiding, hulp, zorg en behandeling).

Het spreekuur staat open voor zowel deelnemers  van het Odensehuis als voor mensen die van buitenaf komen of naar ons doorverwezen worden. Je kan een afspraak maken of gewoon binnen lopen. In de agenda van het Odensehuis staat vermeld in welke weken het spreekuur plaats vindt. Centraal aanspreekpunt voor het Mantelspreekuur zijn Margriet de Zwart en Vera van der Hilst. Het Mantelspreekuur is bereikbaar per e-mail.