Print Friendly, PDF & Email

Landelijk Platform Odensehuizen

Sinds de start in 2009 in Amsterdam zijn er twaalf Odensehuizen ontstaan: Amsterdam (Zuid, Noord (2)), Amstelveen, Groningen, Wageningen, Vlissingen, Hoeksche Waard, Zeewolde, Velsen, Utrecht en Zutphen. In diverse gemeenten zijn initiatiefnemers bezig om een Odensehuis op te zetten. We kunnen langzamerhand spreken van een ‘Odensehuis-beweging’.

Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in juni 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In dit platform werken de Odensehuizen samen. Het is opgericht om:

 • De Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen;
 • De filosofie en de kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen;
 • De belangen te behartigen bij landelijke organisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zorgverzekeraars, het Zorg Innovatiefonds, Alzheimer Nederland, en diverse maatschappelijke organisaties;
 • Zich in te zetten voor financiële ondersteuning bij landelijke fondsen;
 • Relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen;
 • De ervaring en kennis van de leden onderling uit te wisselen.

Activiteiten Landelijk Platform in 2016-2017

 • Opzetten van een landelijke website die fungeert als portaal naar de aangesloten Odensehuizen en initiatieven;
 • Uitvoering van Pr-activiteiten, ter ondersteuning van de leden en initiatieven;
 • Organiseren van gesprekken met landelijke sleutelorganisaties;
 • Entameren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek;
 • Fondsenwerving ten behoeve van de uitvoering van onderzoek en andere gemeenschappelijke activiteiten.

Contactgegevens:

Dagelijks bestuur Landelijk Platform

Voorzitter:                  Dick van der Bout, Odensehuis Walcheren
Penningmeester:      Dik Baalbergen, Odensehuis Groningen
Secretaris:                  Margo Langedijk, Odensehuis Amsterdam
mailadres:                  margolangedijk@odenshuis.nl
telefoon:                     0623039397
postadres:                  Hygieastraat 4 1076RM Amsterdam
website:                      www.odensehuizen.nl