Stichting Odensehuis Amsterdam zoekt een bevlogen Directeur – Programmaleider

De Stichting Odensehuis Amsterdam zoekt een bevlogen Directeur – Programmaleider die er aan wil bijdragen dat mensen met dementie langer met plezier hun eigen leven kunnen leiden.
32 uur per week / CAO sociaal-cultureel werk

Wij zoeken een directeur – programmaleider als leider van het team * die aanspreekbaar is en open staat voor suggesties, argumenten, wensen en kritiek van medewerkers, participanten en externe organisaties * die een veilige, open, tolerante sfeer creëert.


Functieomschrijving: De directeur – programmaleider is eindverantwoordelijk voor: 

  • Het samenstellen en afstemmen van alle programma’s en projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Odensehuis Amsterdam;
  • De bedrijfsvoering van de Stichting Odensehuis Amsterdam.

Taken:

  • Leidt het team van coördinatoren en ondersteunende medewerkers, dit wordt een team van 10 medewerkers; 
  • Onderhoudt externe netwerken en zorgt voor een duidelijke plaats van het Odensehuis in de Dementieketen Amsterdam;

* Legt en onderhoudt contacten met relevante welzijn- en zorgaanbieders; * Communiceert en onderhoudt contacten met subsidieverstrekkers en fondsen

  • Bevordert de continuïteit en ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting Odensehuis op middellange en lange termijn;

* Volgt en analyseert maatschappelijke ontwikkelingen, die nieuwe kansen voor het Odensehuis bieden; * Is verantwoordelijk voor visieontwikkeling in samenspraak met mensen met dementie, mantelzorgers, en vrijwilligers; * Bevordert de financiële stabiliteit van de organisatie; * Ondersteunt en coacht initiatiefnemers/kwartiermakers/coördinatoren van nieuwe Odensehuizen in de stad.


Wij zoeken een sterke persoonlijkheid die de doelstelling en visie van het Odensehuis helder en wervend kan uitdragen.

De programma’s voor het Odensehuis en haar satellieten in de stad worden samen met de deelnemers en hun mantelzorgers ontwikkeld. Stafkrachten coördineren dit, freelance medewerkers en vrijwilligers begeleiden de uitvoering. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen, muziekgroepen en zijn de afgelopen jaren twee grote muziektheatervoorstellingen gerealiseerd. Er zijn gespreksgroepen, ook voor de mantelzorgers.
De afgelopen jaren hebben de activiteiten van het Odensehuis er toe bijgedragen dat deelnemers aanzienlijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vanwege de corona beperkingen wordt nu OdenseTV gerealiseerd en bellen medewerkers en vrijwilligers wekelijks met deelnemers. De gedichtengroep bijvoorbeeld draagt gedichten telefonisch voor, zo blijft er contact.

Lees verder over deze vacature in dit PDF document

Sollicitaties vóór 2 februari sturen aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Odensehuis Amsterdam, Felix Rottenberg

Print Friendly, PDF & Email