introductie vacature coordinator

Vacature coördinator

Print Friendly, PDF & Email

Het Odensehuis Amsterdam zoekt: 

Coordinator Odensehuis

20 uur per week / schaal 8 / cao sociaal-cultureel werk

 

Taken

Geeft samen met de collega-coördinatoren leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het Odensehuis

 • Zorgt voor wervend en gevuld activiteitenprogramma in samenwerking met deelnemers 
 • Zorgt voor orde, hygiëne en veiligheid van de fysieke omgeving conform de extern en intern opgestelde eisen (brandveiligheid, EHBO, inrichting en gebruik ruimtes) 
 • Zorgt voor een goede en efficiënte dagelijkse organisatie van het Odensehuis 

Stimuleert het zelf-organiserend vermogen van de deelnemers 

 • Herkent en stimuleert initiatieven van deelnemers 
 • Verheldert vragen en behoeften 
 • Zorgt dat deelnemers deelnemen en terug blijven komen 
 • Onderhoudt contacten met individuele deelnemers 

Bevordert de continuïteit en ontwikkeling van de zelforganisatie en vrijwilligersorganisatie 

 • Stuurt en ondersteunt de zelforganisatie van deelnemers 
 • Verzorgt de werving en introductie van nieuwe deelnemers 
 • Zorgt voor goede inzet van vrijwilligers, mantelzorgers, stagiaires en zzp-ers 
 • Coacht en begeleidt de vrijwilligers en docenten/zzp-ers 
 • Regelt desgewenst en/of noodzakelijke bijscholing van vrijwilligers 
 • Begeleidt stagiair(e)s volgens voorwaarden opleiding 
 • Onderzoekt ervaringen met en tevredenheid van deelnemers in het Odensehuis 

Zorgt voor goede bedrijfsvoering van het Odensehuis-locatie Zuid 

 • Zorgt voor toegankelijke administratie en registratie 
 • Zorgt voor beheersplan o.a. sleutels, schoonmaak, onderhoud verwarming, luchtinstallatie, klein onderhoud 
 • Sluit contracten met docenten/zzp-ers, stagiaires binnen de afgesproken begroting 
 • Zorgt voor verslaglegging en verantwoording naar financiers voor zover dit de locatie Zuid betreft 

Onderhoudt externe netwerken

 • Draagt zorg voor duidelijke plaats van het Odensehuis in de Dementieketen en wijktafels (van stadsdeel Zuid) 
 • Legt en onderhoudt dagelijkse contacten met relevante welzijn- en zorgaanbieders in het bijzonder in het stadsdeel zuid 
 • Coördineert de opbouw en het onderhoud van het buurtnetwerk en de participatie in buurtactiviteit 

Verzorgt interne communicatie met deelnemers (Odensebericht, nieuwsbrief, maandagenda, social media) 

 • Draagt bij aan actuele en aantrekkelijke PR via flyers, de website, de nieuwsbrief, social media en andere informatiedragers 
 • Begeleidt deelnemers in het bijdragen aan de inhoud van de PR van het Odensehuis 

Kennis

 • Heeft ervaring met de werkwijze van een zelforganisatie/vrijwilligersorganisatie 
 • Kent de sociale kaart die relevant is voor participanten van het Odensehuis 
 • Heeft kennis van financiële administratie 
 • Kent methodieken om mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en stagiaires te coachen en te begeleiden 

Vaardigheden

 • Kan leiding geven aan deelnemers, stagiaires en docenten/zzp-ers binnen een zelforganisatie 
 • Kan groepsprocessen begeleiden 
 • Kan coaching en ondersteuning bieden aan deelnemers, stagiaires en docenten/zzp-ers 
 • Onderkent problemen en maakt deze tijdig bespreekbaar bij deelnemers, programmamanager en bestuur 

Houding

 • Is aanspreekbaar voor bestaande en potentiële deelnemers 
 • Reflecteert op het eigen handelen 
 • Is flexibel ten aanzien van nieuwe methodieken en omstandigheden 
 • Enthousiasmeert 
 • Stressbestendig 

Sollicitaties vóór 29 november mailen aan
de coordinator
Voor informatie: stuur eerst even mail aan de coordinator