Vrijwilligers en buurtbewoners

Naast direct betrokkenen zijn er in ieder Odensehuis vrijwilligers en buurtbewoners actief. Zij participeren mee in alle voorkomende werkzaamheden bijvoorbeeld in de rol van gastvrouw/gastheer, verzorgen van of ondersteunen bij activiteiten, administratieve ondersteuning  en  PR.  Buurtbewoners hebben ook nog een signalerende of ondersteunende functie voor mensen met dementie in de wijk ook buiten de openingstijden van het centrum.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Hebt u interesse om ons te helpen neem dan contact op.

Stagiaires

De werkwijze in het Odensehuis en de omgang met mensen met dementie en mantelzorgers is een belangrijke leer plek voor stagiaires uit de welzijnssector variërend van Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijk Vorming of  studenten (Toegepaste) Psychologie. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om ondersteuning te bieden uitgaande van de vraag van mensen met dementie en mantelzorgers.
Voor stagiaires uit de zorgsector is het Odensehuis minder aantrekkelijk omdat er nauwelijks echte zorghandelingen te verrichten zijn.

Neem voor meer informatie over stageplaatsen contact op met het Odensehuis.

Print Friendly, PDF & Email