Print Friendly, PDF & Email

Met uw donatie aan het Odensehuis steunt u onze activiteiten

In 2019 viert het Odensehuis haar 10-jarig bestaan. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd: het aantal deelnemers is gegroeid, de openingstijden zijn uitgebreid en er zijn veel mooie en zinvolle projecten uitgevoerd. Uw donaties hebben het verschil gemaakt, en zullen dit blijven doen. Het activiteitenbudget bestaat namelijk voor het merendeel uit de inkomsten van vrijwillige bijdragen en donaties.

Het Odensehuis is indertijd gestart als particulier initiatief met onder andere donaties van fondsen en projectfinanciering van de gemeente. Daarna volgde een periode waarin het Odensehuis een meer reguliere subsidie van de gemeente ontving, en sinds vorig jaar is er financiering via de aanbesteding Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

U kunt onze activiteiten steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening NL27 ABNA 0511 3204 42, onder vermelding van ‘donatie’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Het Odensehuis kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook bellen met het Odensehuis (tel. 020-3374244).

ANBI

Het Odensehuis staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 818426925. Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 34282244. Datum van oprichting: 29 augustus 2007.
Contactgegevens

Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam
Tel. 020-3374244
E-mail: coordinator@odensehuis.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Felix Rottenberg, bestuurder, raadgever, moderator, programmamaker, columnist (voorzitter)
 • Freek Gillissen, verpleegkundig consulent bij CCE en Alzheimercentrum VUmc
 • Henri Snel, architect/onderzoeker naar Alzheimer en architectuur
 • Margriet de Zwart, namens de participanten
 • Sybren Kalkman, zelfstandig accountant, (penningmeester)
 • Channah Nihom, namens de participanten
 • Nel Klaasse Bos, projectleider/adviseur/coach/innovator
 • Hetty Welschen, voorzitter raad v. toezicht Impuls, bestuurder en (interim) manager

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten alsmede geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Medewerkers ontvangen een honorarium volgens de CAO Welzijn (1-1-2018).

Doelstellingen

Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • Bevorderen van de kwaliteit van leven
 • Fysieke plek bieden voor mensen met dementie en hun naasten
 • Emancipatie van mensen met dementie
 • Stimuleren van transitie in de formele zorg
 • Empowerment