Print Friendly, PDF & Email

Vrienden van het Odensehuis

De activiteiten van het Odensehuis worden mogelijk gemaakt door de giften van participanten en vrienden. Mocht u ons willen ondersteunen maak dan een donatie over naar de vriendenrekening.

Maak uw donatie over op bankrekeningnummer NL73 ABNA 0427228956 ten name van Stichting Odensehuis, onder vermelding van ‘donatie Odensehuis’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Het Odensehuis kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Voor vragen hierover kunt u natuurlijk bellen met het Odensehuis (tel. 020-3374244).

ANBI

Het Odensehuis staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 818426925. Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 34282244. Datum van oprichting: 29 augustus 2007.
Contactgegevens

Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam
Tel. 020-3374244
E-mail: coordinator@odensehuis.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Felix Rottenberg, bestuurder, raadgever, moderator, programmamaker, columnist (voorzitter)
 • Freek Gillissen, verpleegkundig consulent bij CCE en Alzheimercentrum VUmc
 • Henri Snel, architect/onderzoeker naar Alzheimer en architectuur
 • Margriet de Zwart, namens de participanten
 • Sybren Kalkman, zelfstandig accountant, (penningmeester)
 • Channah Nihom, namens de participanten
 • Nel Klaasse Bos, projectleider/adviseur/coach/innovator
 • Hetty Welschen, voorzitter raad v. toezicht Impuls, bestuurder en (interim) manager

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten alsmede geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Werknemers ontvangen een honorarium volgens de CAO VVT.

Doelstellingen

Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • Bevorderen van de kwaliteit van leven
 • Fysieke plek bieden voor mensen met dementie en hun naasten
 • Emancipatie van mensen met dementie
 • Stimuleren van transitie in de formele zorg
 • Empowerment