2209_congres_samenoppad_meevaart

Congres Samen op Pad

Wist je dat dementie onder migrantenouderen om extra aandacht vraagt? En wist je dat het beter is ‘samen op pad te gaan’ in plaats van af te wachten?
De noodzaak om het met elkaar over dementie te hebben is groot, vanwege verschillende aspecten:
• Migranten hebben meer kans op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht (risicofactoren voor dementie). De symptomen van dementie worden (werden) bij migranten vaak niet goed herkend in de huisartsenpraktijk. Aangezien migranten met beginnende dementie zich vaak niet melden met klachten of zich melden met andere klachten, wordt niet altijd naar dementie gekeken.
• Er is veel onbekendheid met de ziekte dementie onder (oudere) migranten, waardoor symptomen toegewezen worden aan andere oorzaken en er geen medische hulp wordt gezocht.
• Er is meestal geen goede match tussen de behoeften van migrantenouderen en het reguliere dementieaanbod als het gaat om bijvoorbeeld dagopvang of respijtzorg.
Bron: Dementiezorg voor elkaar: Kennisdossier migranten met dementie, dec 2022

Wij nodigen jullie persoonlijk uit om tijdens dit congres, dementie bespreekbaar te maken, ervaringen te delen en een aanzet te doen om met elkaar actie te komen.

Resultaat congres

Vergroten awareness dementie in de Indische buurt van Amsterdam Oost. Vrijwilligersorganisaties met een migratie achtergrond bij elkaar brengen en een start maken voor activering in 2023.
• Aanzet geven naar vergroten awareness over dementie en buurtbewoners te activeren als het gaat om vroegsignaleren.
• Inzicht geven in werkwijze migranten poli OLVG.
• Delen van persoonlijke ervaringen.
• Inzicht geven in de rol van de casemanager en (in)formele ondersteuning.
• In gesprek gaan met elkaar over thema en inventariseren wat je nodig vindt dat jij als informele organsiatie hierin wilt gaan doen, of kunt doen.

Programma congres

Dinsdag 20 september 16-19uur
• 15:30 uur inloop
• 16:00 uur welkomstwoord door Michelle van Iersel, coördinator Odensehuis
o Jos van Campen, geriater OLVG Migrantenpoli
o Persoonlijke ervaringen voorzitters
o Ondersteuning bij (beginnende) dementie, Karin Bouman, casemanager ZGAO
o Dialoog ‘hoe kunnen we omgaan met dementie in de wijk?’
• 18:15 uur afronding met hapje (halal) en drankje in het restaurant

Deelname aan het congres

Deelname aan dit congres is alleen mogelijk als je hiervoor persoonlijk bent uitgenodigd. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Mocht je toch verhinderd zijn, gaarne dit tijdig te melden. Zo kunnen we andere geinteresseerden de mogelijkheid bieden te komen.
Bij opmerkingen of vragen, neem contact op met:

Michelle van Iersel
Coördinator Odensehuis Oost
e-mail / 06 38511907

Print Friendly, PDF & Email