Print Friendly, PDF & Email

Meerdaagse Zorgpauzes

Iedere maand verzorgt het Odensehuis een Meerdaagse Zorgpauze. Het gaat om preventieve zorgpauzes dat wil zeggen geplande logeeractiviteiten om mantelzorgers en/of alleenstaande mensen met dementie en hun (informele) netwerk te ontlasten. Deze Zorgpauzes zijn gerealiseerd naar aanleiding van de wens van mantelzorgers om af en toe ook respijtzorg voor meerdere aaneengesloten dagen te realiseren.

Een Meerdaagse Zorgpauze houdt in dat een aantal mensen met dementie, soms met de mantelzorger, een paar dagen (vier dagen, drie nachten) in een huiselijke locatie verblijven. Deze locatie is over het algemeen een gewone vakantieboerderij/woning in een landelijke omgeving. Meestal in de omgeving van Amsterdam (Beemster/Schermer), een aantal keren op een locatie wat verder weg in Paasloo (in de omgeving van Steenwijk).

Met eigen vervoer (personenauto’s) gaat maandelijks een groep van gemiddeld 8 personen een paar dagen weg. De groep bestaat uit 5/6 personen met dementie of mantelzorgers, 2 vrijwilligers en 1 beroepskracht. Het samen optrekken in een huiselijke sfeer is het belangrijkste. Het verdere programma is afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en het weer. Naast uitgebreid ontbijten, wordt er vaak gewandeld. Soms wordt er gevaren, een plaats bekeken of een museum bezocht. Het programma is vooral niet te uitgebreid omdat het in een vreemde omgeving zijn en het samen zijn, soms al genoeg is.

Wanneer het te lastig is dat een participant met dementie alleen mee gaat, gaat de mantelzorger mee. Van het begin af aan is hier door mantelzorgers gebruik van gemaakt en de ervaringen zijn positief.

Vrijwilligers en de beroepskracht ondersteunen de mensen met dementie bij de dagelijkse verzorging en zijn ’s nachts beschikbaar als iemand onrustig is of niet meer weet waar hij is. De groep kookt met elkaar. Mantelzorgers die mee gaan worden zoveel als mogelijk ontlast en zijn vrij om mee te doen met de gemeenschappelijke activiteiten of juist iets voor zichzelf om met anderen te gaan doen.

Er is een vaste groep vrijwilligers en beroepskrachten die mee gaan. Indien er meer gespecialiseerde zorg nodig is voor de mensen met dementie gaan er vrijwilligers mee die een professionele achtergrond hebben in de zorg.

Ervaringen met de Meerdaagse Zorgpauzes

Roland vertelde dat hij zelf ook graag mee gaat, omdat als hij alleen thuis blijft, allerlei klussen gaat doen, die blijven liggen. Mee gaan geeft hem meer ontspanning.

Peter was betrokken bij de ontwikkeling van het project. Hij had echter niet gedacht dat hij er zelf ook gebruik van zou maken. Hij is de eerste keer met enige aarzeling mee gegaan, maar sindsdien gaat hij regelmatig mee. Peter heeft een baan en zijn vrouw zou gezien haar mate van dementie niet alleen mee kunnen. Hij vertelde dat hij door vaker mee te gaan, de zorg voor zijn vrouw heeft leren loslaten en uitgerust weer thuis komt.

Mary deed niet mee met de fietstochtjes, dus lag ze dikwijls in de tuin. Totdat Jeannette erbij kwam zitten en haar ging voorlezen. Wat een ontdekking, dat mag nu best elke dag.

Meer informatie:
Om deel te nemen aan de Meerdaagse Zorgpauzes is het belangrijk dat degenen die mee gaan de mensen van het Odensehuis wat leren kennen en wederzijds. Dat kan door een aantal keren deel te nemen aan de (weekend) activiteiten van het Odensehuis. In een gesprek met de coördinator wordt bekeken of en hoe het in uw situatie mogelijkheid is om mee te gaan. Voor deelname aan de Zorgpauze wordt een eigen bijdrage gevraagd van rond de €175 pp. Voor mensen die dat niet kunnen betalen heeft het Odensehuis financiering geregeld via donaties.