Print Friendly, PDF & Email

Odensealliantie

Amsterdam kent sinds 2012 een Odensealliantie, een samenwerkingsverband van verschillende welzijns-en zorgorganisaties die het gedachtegoed en de werkwijze van het Odensehuis in Amsterdam willen verspreiden onder andere door uitbreiding van het aantal Odensehuizen in Amsterdam. Momenteel bestaat de Odensealliantie uit Amstelring, Evean, Vivium Torendael en de Stichting Odensehuis. Daarnaast werkt Cordaan samen met de Odensealliantie voor het realiseren van een Odensehuis in de Hudsonhof in Amsterdam-West voor Turkse mensen.

De Odense-alliantie wil het welbevinden en kwaliteit van leven van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers bevorderen. Kernwaarden daarbij zijn behoud van zelfstandigheid en eigen regie en deelname aan het leven. Dit doen we door ons te richten op het inzetten van ieders mogelijkheden, versterken van het eigen netwerk en mensen te stimuleren zo veel als mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven te blijven leiden en zelf keuzes te maken. Het accent wordt zoveel mogelijk verlegd van ondersteuning en zorg naar vroegsignalering en preventie, emancipatie van mensen met dementie, participatie, maatwerk en een buurtgerichte aanpak.
De Odense-alliantie wil de ervaringen uit het Odensehuis ook elders toepassen in hun organisatie in het bijzonder in de dagopvang. Dit moet primair effect hebben op betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het werken vanuit autonomie en zeggenschap van cliënten, ruimte bieden aan mantelzorgers, is betrekkelijk nieuw voor zorgorganisaties. Het vereist dat professionals een omslag in denken maken, samen met hun cliënt en familie kijken welke ondersteuning nodig is en maatwerk bieden. Dit vergt ruimte voor en vertrouwen in begeleiders, ondersteuners (professionals en vrijwilligers) en hun organisaties, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en ondersteuning en zorg op menselijke maat kunnen bieden.
In december 2013 tijdens de week van de dementie heeft de Odensealliantie een gezamenlijke dementiebrief voor Amsterdam uitgegeven.
De Odensealliantie heeft de afgelopen jaren onderstaande Odensehuizen in Amsterdam gerealiseerd.

Odensehuizen in Amsterdam

Naast het Odensehuis Amsterdam Zuid zijn er op onderstaande locaties Odensehuizen gevestigd. Het zijn geen zelfstandige Odensehuizen. Ze zijn gevestigd in een bestaande locatie en een aantal dagen per week geopend.

Amsterdam Noord

Odensehuis Het Schouw (website link)
Odensehuis Twiske (website link)

Amsterdam-West

Odensehuis Hudsonhof voor Turkse mensen. (website link)

Amsterdam Zuidoost

Odensehuis Henriëtte Roland Holst (website link)
Odensehuis Holendrecht
Sinds vorig jaar heeft de Stichting Odensehuis ook de verantwoordelijkheid voor Odensehuis Holendrecht. Dit Odensehuis bestaat al enige jaren en richt zich naast een inloopmogelijkheid op donderdagochtend meer op voorlichting over dementie in Zuidoost. en ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie en vrijwilligers die met mensen met dementie werken.
Meer informatie: margolangedijk@odensehuis.nl of 0623039397

Alle Odensehuizen in Amsterdam zijn aangesloten bij het Landelijk Platform Odensehuizen en werken vanuit dezelfde visie en werkwijze (website link)