Print Friendly, PDF & Email

Vanaf januari 2016 is het Odensehuis gemiddeld 4 weekenden per maand een zaterdag of zondag open. Met het weekendprogramma biedt het Odensehuis een extra mogelijkheid voor respijtzorg voor mantelzorgers en aan zinvolle daginvulling voor (alleenwonende) mensen met dementie.

Op de zondagmiddagen organiseren wij culturele activiteiten. De zondagen zijn met name ook bedoeld als extra mogelijkheid voor (werkende) mantelzorgers om elkaar te ontmoeten en om gezamenlijk met hun partner, ouder, vriend/vriendin ergens heen te gaan.
Er hebben inmiddels verschillende koren en ensembles opgetreden, er zijn poëzie-en muziekmiddagen geweest en meerdere keren heeft er een boekpresentatie plaatsgevonden. Kijk in de agenda voor actuele informatie en aanvangstijden.

Tot ziens in het Odensehuis!